Anatomické muzeum profesora Karla Žlábka, MUNI

Anatomické muzeum profesora Karla Žlábka, MUNI

Maximální počet osob na prohlídku: 40
Délka prohlídky: 30 minut
Interval prohlídek: každých 30 minut

Poznámka:

volný vstup 14. 5. 2023 od 10:00 do 16:00 hodin

Návštěvníci si mohou v malých skupinách volně projít expozici Anatomického muzea, ve které jim bude k dispozici odborný zaměstnanec Anatomického ústavu, jenž v případě zájmu zodpoví dotazy nebo se ujme menšího výkladu.

 

Kamenice 3, Brno-Bohunice

Místo srazu: před Anatomickým muzeem budova F01B1

Toalety

Bezbariérový přístup

Zákaz fotografování

Parkování

Muzeum je významnou součástí Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a slouží k výuce studentů medicíny i odborníků z klinické praxe. Anatomický ústav dává možnost seznámit se s bohatými sbírkami svého muzea taktéž studentům jiných vysokých škol. Studenti středních škol pak mají možnost rozšířit si své vědomosti potřebné k maturitě i přijímacím zkouškám na vysokou školu pomocí organizovaných exkurzí. Pro běžné návštěvníky není muzeum v průběhu roku zpřístupněno.

Anatomické muzeum začalo postupně vznikat roku 1919,  kdy byl založen Anatomický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, jehož významnou součástí je muzeum dodnes. Původně bylo situováno do bývalých zeměbraneckých kasáren na Úvoze. Po druhé světové válce však byly fakultě přiděleny prostory na Komenského náměstí, kde se muzeum začalo díky profesorovi Karlu Žlábkovi značně rozrůstat, jelikož se svými spolupracovníky zhotovil velké množství nových preparátů. Právě po něm bylo, u příležitosti oslav 90. výročí jeho narození, roku 1992 muzeum pojmenováno. V roce 1998 se Anatomický ústav spolu se svou muzejní sbírkou přestěhoval do prostor Univerzitního kampusu v Bohunicích, kde sídlí do současnosti. V expozicích muzea je pomocí více než 600-ti exponátů představen přehled všech systémů tvořících lidské tělo řazených dle orgánových soustav. V muzejní sbírce se nacházejí preparáty zdravých i patologických struktur. Jednou z jejích zajímavostí je také kopie kostry „moravského obra“ Josefa Drásala, který dosáhl výšky 242 cm. Kromě souboru prezentujícího lidskou anatomii je součástí muzea i sbírka srovnávací anatomie.

ŠB, BM

Pro načtení interaktivní mapy prosím klikněte do oblasti mapy.

Galerie

Nejbližší místa v okolí

Pro načtení interaktivní mapy prosím klikněte do oblasti mapy.